top of page

Garanti information

Kikare och Monokikare 5 års garanti


Opticrons kikare och monokikare håller mycket hög kvalitet med avseende på både prestanda och konstruktion. Vi lämnar garanti på vissa delar av instrumentet i upp till 5 år enligt följande villkor:

 1. I händelse av fel hänförliga till bristande bearbetning eller material, påtar vi oss ansvaret för arbets- och materialkostnader under de första 2 åren efter köp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om bristfälliga delar ska repareras eller ersättas.

 2. Under de efterföljande 3 åren påtar vi oss endast ansvaret för materialkostnaderna och debiterar sålunda motsvarande arbetskostnader.

 3. Vi påtar oss inget ansvar för skada som har orsakats av felaktigt handhavande, inträngande av vatten – såvida inte kikaren har angetts vara vattentät – eller för eventuella reparationer eller åtgärder som har utförts av någon utanför vårt företag.

 4. Delar såsom bärremmar, ögonmusslor av gummi, gummiarmering etc. omfattas inte av garantin.

 

Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa.

 

Kikare och Monokikare 10 års garanti

Opticrons kikare och monokikare håller mycket hög kvalitet med avseende på både prestanda och konstruktion. Vi lämnar garanti på vissa delar av instrumentet i upp till 10 år enligt följande villkor:

 1. I händelse av fel hänförliga till bristande bearbetning eller material, påtar vi oss ansvaret för arbets- och materialkostnader under de första 5 åren efter köp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om bristfälliga delar ska repareras eller ersättas.

 2. Under de efterföljande 5 åren påtar vi oss endast ansvaret för materialkostnaderna och debiterar sålunda motsvarande arbetskostnader.

 3. Vi påtar oss inget ansvar för skada som har orsakats av felaktigt handhavande, inträngande av vatten – såvida inte kikaren har angetts vara vattentät – eller för eventuella reparationer eller åtgärder som har utförts av någon utanför vårt företag.

 4. Delar såsom bärremmar, ögonmusslor av gummi, gummiarmering etc. omfattas inte av garantin.

Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa.

Kikare och Monokikare 30 års garanti


Opticrons kikare och monokikare håller mycket hög kvalitet med avseende på både prestanda och konstruktion. Vi lämnar garanti på vissa delar av instrumentet i upp till 30 år enligt följande villkor:

 1. I händelse av fel hänförliga till bristande bearbetning eller material, påtar vi oss ansvaret för arbets- och materialkostnader under de första 10 åren efter köp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om bristfälliga delar ska repareras eller ersättas.

 2. Under de efterföljande 20 åren påtar vi oss endast ansvaret för materialkostnaderna och debiterar sålunda motsvarande arbetskostnader.

 3. Vi påtar oss inget ansvar för skada som har orsakats av felaktigt handhavande, inträngande av vatten – såvida inte kikaren har angetts vara vattentät – eller för eventuella reparationer eller åtgärder som har utförts av någon utanför vårt företag.

 4. Delar såsom bärremmar, ögonmusslor av gummi, gummiarmering etc. omfattas inte av garantin.

 

Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa.

Tubkikare 10 års garanti

Opticrons tubkikare håller mycket hög kvalitet med avseende på både prestanda och konstruktion. Vi lämnar garanti på vissa delar av dessa instrument i upp till 10 år enligt följande villkor:

 1. I händelse av fel hänförliga till bristande bearbetning eller material, påtar vi oss ansvaret för arbets- och materialkostnader under de första 5 åren efter köp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om bristfälliga delar ska repareras eller ersättas.

 2. Under de efterföljande 5 åren påtar vi oss endast ansvaret för materialkostnaderna och debiterar sålunda motsvarande arbetskostnader.

 3. Vi påtar oss inget ansvar för skada som har orsakats av felaktigt handhavande, inträngande av vatten – såvida inte tubkikaren har angetts vara vattentät – eller för eventuella reparationer eller åtgärder som har utförts av någon utanför vårt företag.

 4. Delar såsom bärremmar, ögonmusslor av gummi, gummiarmering etc. omfattas inte av garantin.

 

Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa.

 

Tubkikare 30 års garanti

Opticrons tubkikare håller mycket hög kvalitet med avseende på både prestanda och konstruktion. Vi lämnar garanti på vissa delar av dessa instrument i upp till 30 år enligt följande villkor:

 1. I händelse av fel hänförliga till bristande bearbetning eller material, påtar vi oss ansvaret för arbets- och materialkostnader under de första 10 åren efter köp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om bristfälliga delar ska repareras eller ersättas.

 2. Under de efterföljande 20 åren påtar vi oss endast ansvaret för materialkostnaderna och debiterar sålunda motsvarande arbetskostnader.

 3. Vi påtar oss inget ansvar för skada som har orsakats av felaktigt handhavande, inträngande av vatten – såvida inte tubkikaren har angetts vara vattentät – eller för eventuella reparationer eller åtgärder som har utförts av någon utanför vårt företag.

 4. Delar såsom bärremmar, ögonmusslor av gummi, gummiarmering etc. omfattas inte av garantin.

Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa.

Opticron logo
bottom of page